Vilkår for bruk

Bestilling:
Ved bestilling har du som kunde automatisk godkjent våre betingelser. Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert MVA. Ved bestilling av varer hos vil du automatisk motta en ordrebekreftelse på e-post fra oss.
Det er viktig at du ved bestilling legger inn korrekt e-postadressen slik at du kan motta ordrebekreftelse.

En bestilling/ordre er gyldig og bindende når ordrebekreftelse er mottatt på e-post. Vi forbeholder oss retten til å avvise din bestilling.

Betaling:
Kortbetaling, Vipps eller PayPal:
Etter registrering av bestilling, vil du motta en ordrebekreftelse pr. e-post som inneholder ordrenummer og totalsum.

Reklamasjon:
Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å sende oss en e-post.